گاهی غم ها اینقدر فشارشان را توی زندگی زیاد میکنند که جای برای خوشیها نمیگذارن:|امشب دلم گرفت از نامردی...

حق؟

حق؟؟

حق؟؟؟

حقوق؟؟؟؟

و بلاخره" زن "

این روزها حق هیچ وقت به حق دار نمیرسد. مث حق به زن. مث کار به کار دان.مث نان به گرسنه.این روزها همه ی اداره ها . ارگانها . شرکتها و الا آخر.........

بندی دارن که همه ی واجدین شرایط ندارن . بند پ مخفف پارتی. مانده ام این همه تلاش میکنی درس میخوانی به قول دوستان رشته مورد علاقه ات رو با عشق و علاقه تمام میکنی . ولی آخرش میشود!!!!!!!بن بست بند پ .... و باید بروی کوچه بعدی که با علاقه ات دانسته هایت مغایر است.

از روزهای شنبه اصلن خوشم نمیآید.

از همه بدتر این که امشب کتک خوردن یک زن را دیدم:| انصاف نیست که چون مَردِ نامردی و زورت بیشتر است دستت را بلند کنی....

به قول مادر بزرگم: " الهی به زمین گرم بخوری"

دلم سوخت برای زن بودنم برای جنس ضعیفم در ایران. متنفرم از ایرانی بودنم ...با افتخار میگویم متنفرم از هر چه ایرانی ...تُفففففففففففففففف به ذات مردانی که به ناحق و چه حق به جانب زنی را به باد کتک میگیرند.

تُف کم است خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ تُف:|

چقدر تاریکی به امشب میاید مثل تاریکی قلب خیلی ها!!!!