فردا باید جواب دوسال زحمتمو بگیرم.واسه کارت مربیگری این رشته ورزشی کلی دوندگی و بدبختی کشیدم.کلی جنوب شهر رفتم...این بدترین قسمت ماجراس:|نمیدونم چه برداشتی کنید از این نوشتم ولی متنفرم از خیلی از آدمای تازه به دوران رسیده بی فرهنگ و بیشعور پایین شهر! تو محلشون با چادر چاق چول نری  ،میافتن دنبالت به سوت زدن.اکثراً کثراً اینو به یقین میگم 99 درصدشون کمبود دارن .....یه دختر با تیپ معمولی براشون  ینی سینما پنچ بعدی!شاید فک کنی این دیگه کیه چقدر مغروره:) آره من مغرورم :)غرور واسه یه دختر تو دنیای امروز واجبه.....


به ما می گفتند :
نباید پپسی بخورید گناه دارد!
وقتی به تهران آمدم اولین کاری که کردم
از یک دست فروش یک پپسی گرفتم
درش تالاپ صدا داد و باز شد
بعد که خوردم دیدم خیلی شیرین است
آن روز نتیجه گرفتم که :
گناه خیلی شیرین است.

"زنده یاد حسین پناهی"همیشه برایم قابل احترام بودم و نوشته هاشو دوست دارم:)

                                 یادش گرامی....