آقایون عزیز:
تووووووو تاریخ چند هزار ساله ی این مملکت، سابقه نداشته که لیلی عاشق باسن مجنون بشه ! سر جدتون شلواراتونو بکشین بالا، اون مارک ...... رو هم بزنین به سینتون اگه خیلی واجبه !!!!! داشم اومد از این قرطی بازیا بخره بابام یَک چَش غره رفت کولوهوم بیخیالش شد :| خدایی تو این دوره زمونه پسر از باباش حساب ببره خیلیه به قرعان!!!! کُلی واسه اُبُهت پدرمان بازم خ ر کیف شدم ...بدم میاد باز سر کلاس بشینم و این صحنه رو ببینم :|