خیلی سخته پایبند این جمله باشی:

" هیچ گاه "

به خاطر " هیچ کس "
دست از " ارزشهایت " نکش؛
چون ... زمانی که آن فرد از تو دست بکشد؛

تو می مانی و یک " منِ " بی ارزش ...!

ولی من میتونم !!!

آره ... میتونم ...!!!

این روزا جسارت قبل رو ندارم ..جسارت نوشتنمم کم شده !!! نقطه های زیادی تو ذهنمه !! که پر کردنش یکی رو میطلبه... که فکر میکنم اون یکی خودِ دور شده از خودمم ...من چیزی رو از دست ندادم ...اگه اینطور بود برای پس گرفتنش من بودم که به دنبال از دست رفته ام میدویدم ...

تکرار یه شکست به قول یه عزیزی هالو بودنه ;) ..

چرا نمیتونم جمله هامو بدون نقطه بنویسم ...این نقطه ها حرفهای نگفتمِ نه حد فاصله دو جمله !!!!

پ.ن: بعضی ها میان فقط برای اینکه اعتماد به نفس تو رو بگیرن ... ووو...ترکت کنن !!!