سلامتی سربازی که به دوست دخترش زنگ زد ودوست دخترش در حال مکالمه بود خیلی رلکس قطع کرد وبه اون یکی دوست دخترش زنگ زد!!!!
گذشت اون وختایی که  یه دونه دل بستن هاااااااااابـــــــــود... حالا مردم پیشرفت کردن :|