چه لذتی داره اینکه
یه وقتایی
چشماتو ببندی و بگی:
هر چه باداباد!
بیخیال...

منِ سرخوشم گاهی میشه یه اخمخی میاد و اعصابشو بهم میریزه :|

ولی خوب ، خوبیِ گلی اینه خعلی خوب بلده خودشو بزنه کوچه علی چپ...

خیلی خوب بلدم بزنم به بیخیالی

خیلی خوب بلدم الکی خودمو شاد نشون بدم

وختی هم خودمو شاد نشون میدم خودمم باورم نمیشه ... همه چی

اوکی میشه ...

تو این دنیا همه میخوان خاص باشن ولی تو عادی باش ،
اینجوری خاص تری !

خوبی من اینه همیشه خودمم.. همیشه عادیم!!

همونیم که هستم :)

برای همین خاصم ... نه ؟؟؟

قابل توجه :

اونقـــَـد که مـــَـن آدم خوبــَیــم , خــــودِ خـــوب اونقـــَــد خوب نیــس !