این روزا عروسی زیاد شده !!! خب به محرم و صفر نزدیک  میشیم انگاری قراره قحطی بیاد همه در طلاتم اینن که  فوری مراسم عروسیشونو برگزار کنن!!! احترام به همه عقاید مذهبی رو من قبول دارم .....ولی فک میکنم هر چی اندازش خوبه !!! این زیاده روی در دین داره جوونا رو از دین دور میکنه !!!

+عروسی دعوتیم !!! ولی پسره دختره رو بعد یه سال عقد ...شنیدم که دوست نداره ...داره با بی میلی عروسی میکنه !!! اینو نوشتم یادم باشه هیچ وقت یه سال زیر عقد نمونم که نتونم زندگی مشترکمو کنترل کنم ...دلایلم مفصله برای خودم میزارمشون شماها فیض نبرید :دی