X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

میدانی ؟
یک وقتهائی باید روی یک تکه کاغذ
بنویسی
تعطیل است.
و بچسبانی پشت شیشه افکارت
باید به خودت استراحت بدهی
دراز بکشی
دستهایت را زیر سرت بگذاری
به آسمان خیره شوی و بی خیال سوت بزنی
در دلت بخندی به تمام افکاری که پشت شیشه ذهنت صف کشیده اند

( زنده یاد حسین پناهی )