داداشم میخاس رشتشوعوض کنه یه برگهای رو اوود

گفت میخام توش درخاست بنویسم که تغییررشته بدم یه چیزی بگوتابنویسم

من:بنویس:
باسلام اینجانب فلان فلانی(اسم وفامیلش)فرزندفلان(اسم بابام)باشماره دانش اموزی فلان متولدفلان سال صادره ازفلان شهر ازشمادرخواست میکنم تادرانصراف وتغییررشته ی من تجدیدنظرنمایید..
نمیدونم چیشدکه داداشم خودکارو کردتوحلقم:|
(به جای موافقت گفتم .تجدیدنظر)خخخخخخخخخخخخخ