X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

تنهایی ریشه تمامی گناهان و دردهاست...چوپان را "تنهایی" دروغگو کرد.