وی چت فیلتر شد منم اینجا سروکلم پیدا شد .

خبرای زیادی ندارم جز یه شیطونیایی که خعلی بهم حال میده !

عاقا نمیدونی میزنم بیرون ساعت یک و دو یواشکی برمیگردم!

دوستم مریم گوشمو پیچوند که اگه بابات اینا نمیفهمن تو آدم باش!

آخه مگه داریم ...

ینی عین خارجکیا حاااااااااال میکنم ...

برای بار اول مشروب خوردم .. چقدر خندیدیم مستی هم عالمی داره !!!

جمع دخترا باعث میشه از هرچی عشق الکی و مزخرف امروزی دور باشیم!

زدم تو کار بدجنسی.. همون پسرایی که شبا میرن دور دور و شماره پخش میکنن

یَکــــــــــــــــــــ حالی از پدر ِ پدرسوختشون میگیرم

البته دیگ داره میزنه زیر دلم این بازیا

امتحانانمم شروع شده باید بزنم تو خط بچه خر خوناااااااااا

اینا رو خوندی فک نکنی پا خطا گذاشتم نه؟؟؟ " مخاطب خاصم :))

همون مشروب تنها خطا بود!!

اونم خب گاهی انسان جایزالخطاس.. البته خداجونم خوشم اومد شاید چند وقت دیگه بزنم به رگ :))


یکی این وبلاگستانه که من خعلی دوستش دااااااااااااارم " نگین " تو یه دونه ای بخدا واسه نمونه ای .